Φράγκων 14, Τ.Κ: 54625 Θεσσαλονίκη

Γραμματειακή υποστήριξη – Virtual Assistant

Η beeasy μπορεί πρακτικά να αναλάβει το σύνολο των εργασιών που απαιτεί η γραμματειακή υποστήριξη που δεν απαιτούν φυσική παρουσία. Αυτό σημαίνει πως η γραμματέας μας μπορεί να αναλάβει από την κατασκευή ενός επαγγελματικού αρχείου Power Point, έως τη συνολική διαχείριση και παρακολούθηση ενός project. H beeasy μπορεί να γίνει η γραμματέας σας από απόσταση.

Στη beeasy αναλαμβάνουμε το project management για λογαριασμό της επιχείρησής σας, όσον αφορά στην επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας, τη διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την αποστολή προσφορών, την οργάνωση διαδικασιών γραφείου και οποιαδήποτε άλλη γραμματειακή υποστήριξη.

Μέσω μιας οργανωμένης online πλατφόρμας- ένα περιβάλλον εικονικού γραφείου (beeasy office), διασφαλίζουμε ότι η σχέση σας με την εικονική γραμματέα σας είναι διαδραστική, άμεση και πολύ καλά οργανωμένη, προκειμένου να σας παρέχει ένα ευρύ και υψηλού επιπέδου φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου, ώστε να μπορείτε να έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Συγκεκριμένα η beeasy αναλαμβάνει:

  • Διαχείριση project: Αφού κατανοήσουμε το αντικείμενο του έργου, δημιουργούμε μια πρόταση για τον πελάτη που περιλαμβάνει την πλήρη ανάλυση της διαδικασίας, την οργάνωση, το work flow, τον υπεύθυνο και το βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλες λεπτομέρειες για την καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση. Ο πελάτης ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία του project μέσα από μια διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας πελάτη- γραμματέα.
  • Μορφοποίηση Εγγράφου
  • Διαχείριση Αλληλογραφίας (email, φάξ, κλπ)
  • Καταχώρηση δεδομένων σε συστήματα ή εφαρμογές
  • Σχεδιασμός & Συντήρηση Υπολογιστικού φύλλου
  • Δημιουργία Έκθεσης – Αναφοράς
  • Επαγγελματικές παρουσιάσεις σε PowerPoint
  • Διαχείριση Newsletters – κατασκευή template
  • Διαχείριση site/blog
  • Διαχείριση social media pages