Φράγκων 14, Τ.Κ: 54625 Θεσσαλονίκη

Τεχνική υποστήριξη δικτύων & τηλεφωνικών κέντρων

H beeasy διαθέτει στελέχη με τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου και πολυετή εμπειρία μας στη μελέτη και κατασκευή ασύρματων μικροκυματικών ζεύξεων. Για το λόγο αυτό μας επιτρέπεται να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, βασιζόμενες σε διεθνή standards και best practices.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της beeasy παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις σε κάθε είδος επιχειρηματικής ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει και εγγυάται:

 • Μελέτη των κτιριακών υποδομών και χαρτογράφηση σημείων βάσει συντεταγμένων
 • Ευρυζωνικές ζεύξεις (τεχνολογία ΙΕΕΕ 802.11.) στις ελεύθερες συχνότητες των 24 και 5GHz, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων
 • Ασύρματη Διασύνδεση Κτιρίων – Point to Point (PΤP) και Point to Multi Point (PMP)
 • Μεταφορά τηλεφωνικών γραμμών σε απομακρυσμένα σημεία με τεχνολογία VoIP
 • Προτάσεις προμήθειας εξοπλισμού
 • Υψηλές ταχύτητες internet (data/voice/video)
 • Εγγυημένη και αδιάλειπτη λειτουργία
 • Πρόσβαση ακόμα και σε σημεία που δεν διατίθεται ενσύρματο δίκτυο
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Remote Access
 • Μεταφορά ήχου & εικόνας (Tele/Video-Conferences)
 • Λύσεις Wi-Fi Hotspots​

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other