Φράγκων 14, Τ.Κ: 54625 Θεσσαλονίκη

Τηλεπροώθηση – Τηλεπώληση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία beeasy sales & promotion ως μέσο για την αύξηση της πελατειακής σας βάσης, αλλά και ως ένα εναλλακτικό, τεχνολογικά ανεπτυγμένο δίκτυο προώθησης των πωλήσεών σας.

To τηλεμάρκετινγκ δίνει την δυνατότητα αύξησης της πελατειακής σας βάσης.

Στη beeasy αναλαμβάνουμε να διενεργήσουμε εξερχόμενες κλήσεις για προώθηση ή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη λίστα δυνητικού ή υπάρχοντος πελατολογίου.

Η υπηρεσία beeasy sales & promotion μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Πωλήσεις και Προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών
  • Υποστήριξη πωλήσεων- πληροφορίες για προϊόντα & υπηρεσίες
  • Παραγγελειοληψία
  • Επικοινωνία μετά την πώληση
  • Έρευνα αγοράς και έρευνα ικανοποίησης πελατών
  • Κλείσιμο ραντεβού με πωλητές
  • Ανανέωση συμβολαίων ή εγγραφή νέων συνδρομητών
  • Στατιστική ανάλυση και αναφορά της πορείας και των αποτελεσμάτων των προωθητικών ενεργειών
  • Mystery shopping