Ορφανίδου 2 Τ.Κ: 54626 Θεσσαλονίκη

Απόρρητο – Ασφάλεια Δεδομένων

beeasy δεσμεύεται ρητά και συμβατικά στην αυστηρή και πιστή τήρηση του απορρήτου των πελατών της, έχοντας καθήκον εχεμύθειας όλων όσων έλαβε γνώση, εξ αφορμής και κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το συνδρομητή. Συγκεκριμένα απαγορεύεται ρητά,  λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνεπειών του νόμου, τόσο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, όσο και μετά τη λήξη της, η αποκάλυψη οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας αφορά την επιχείρηση, τη δραστηριότητα, τα προσωπικά ή μη δεδομένα των συμβαλλόμενων μερών σε τρίτους. Επισημαίνεται εδώ ότι, με την εξόφληση του κάθε τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της beeasy σε εύλογο χρόνο, η τελευταία υποχρεούται σε καταστροφή και αφαίρεση από τους server (διακομιστές), κάθε πληροφορίας που περιέχουν και αφορά στον πελάτη και έγινε γνωστή στα πλαίσια της συνεργασίας με την beeasy.

Η παρούσα δέσμευση εμπιστευτικότητας και τήρησης παντός απορρήτου (επαγγελματικού, ιατρικού, νομικού και όσων άλλων υφίστανται στα πλαίσια κάθε συνεργασίας), αφορά όλες τις συνεργασίες που υλοποιούνται και δεν έχει καταληκτική ημερομηνία.

Πέρα από τη δέσμευση τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου, η beeasy εγγυάται πως αποτελεί την πιο έμπιστη, αξιόπιστη και υπεύθυνη επιλογή γραμματειακής υποστήριξης, διαφυλλάσσοντας τα δεδομένα σας με τους εξής τρόπους:

katagrafi
Καταγραφή κλήσεων
Καταγραφή όλων των κλήσεων με την χορήγηση άδειας. Οι πλατφόρμες επιτρέπουν μόνο την ακρόαση, και όχι την λήψη αρχείων.
term-stath
Τερματικοί σταθμοί εργασίας
Οι υπολογιστές θέσεων εργασίας είναι ασφαλισμένοι με απενεργοποίηση USB και διαθέτουν ισχυρό λογισμικό backup και antivirus. Επιπροσθέτως, οι θέσεις εργασίας επιβλέπονται από κάμερες καταγραφής εικόνας.
servers
Servers και ασφάλεια δεδομένων
Φύλαξη Servers σε χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση (ID - carol), θερμοκρασία, UPS, διπλά αντίγραφα ασφαλείας σε servers πιστοποιημένου dctc center της Ελλάδος.
epoptia
Έλεγχος και εποπτεία θέσεων εγρασίας
Σύστημα καταγραφής κινήσεων προσωπικού RF-D. Οπτική καταγραφή χώρου μέσω κυκλώματος ασφαλείας.
astiki-evthini
Αστική ευθύνη
Η beeasy διαθέτει ασφάλεια αστικής ευθύνης σε επώνυμη ασφαλιστική εταιρεία.
prosopiko
Προσωπικό εταιρίας
Συμφωνητικό με ρήτρα εχεμύθειας. Το προσωπικό επιλέγεται με αυστηρότατα κριτήρια, ενώ υπόκειται σε συνεχή εκπαίδευση.