Φράγκων 14, Τ.Κ: 54625 Θεσσαλονίκη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

PROJECT DESCRIPTION:
 • Για τον συγκεκριμένο πελάτη η beeasy δημιούργησε το εξής πακέτο:
 • Γραμματειακή υποστήριξη & project management: οι γραμματείς μας ανέλαβαν:
 • Καταγραφή αιτημάτων
 • Αποστολή προσφοράς
 • Follow up call και κάλυψη επιπλέον αναγκών – πληροφοριών στον υποψήφιο πελάτη
 • Επικοινωνία με τρίτους συνεργάτες (catering, τεχνικούς, parking, λογιστήριο κλπ)
 • Δημιουργία συμφωνητικού
 • Αρχειοθέτηση
 • Εξυπηρέτηση πελάτη
 • Κλείσιμο ραντεβού
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας αίθουσας
 • Project report
 • Διαχείριση κλήσεων: Συνολική διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων
 • beesocial: wifi πρόγραμμα προβολής πελατών
 • Τεχνική Υποστήριξη: Υποστήριξη δικτύου internet & hot spots

Client: Χώρος διοργάνωσης εκδηλώσεων στην Αθήνα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος