ΜΕΣΙΤΕΣ

PROJECT DESCRIPTION:

Για τον συγκεκριμένο πελάτη η beeasy δημιούργησε το εξής πακέτο:

  • Διαχείριση κλήσεων Δε- Πα 09.00 -21.00 και Σάββατο 09.00- 18.00
  • Μεταφορά κλήσης σε κινητό σε περιπτώσεις επείγοντος
  • Δημιουργία ατζέντας επαφών
  • Καταγραφή πεδίου «από πού μας βρήκατε» – σε πεδίο στατιστικά αξιοποιήσιμο
  • Mobile εφαρμογή beeasy calls για έλεγχο κλήσεων
  • Δημιουργία δικαιώματα χρηστών, έτσι ώστε ο κάθε broker να βλέπει μόνο τις δικές του κλήσεις, ενώ ο διαχειριστής όλες.
  • Δυνατότητα καταγραφής σημειώσεων/πελάτη/ κλήση
  • Διαδραστική επικοινωνία με γραμματεία beeasy
  • Σήμανση εκκρεμών και διεκπεραιωμένων αιτημάτων πελατών- έλεγχος εκκρεμοτήτων
  • Έλεγχος ιστορικού επικοινωνίας ανά πελάτη

Client: Μεσιτικό γραφείο με 12 brokers στη Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση ενδιαφέροντος