Φράγκων 14, Τ.Κ: 54625 Θεσσαλονίκη

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

PROJECT DESCRIPTION:

Για τον συγκεκριμένο πελάτη η beeasy δημιούργησε το εξής πακέτο:

  • Παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου
  • Ασύρματη ζεύξη μεταξύ κεντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων
  • Υποδοχή κλήσεων και μεταφορά κλήσης στα αντίστοιχα τμήματα της εταιρείας
  • Καταγραφή και ταξινόμηση αιτημάτων πελατών στην εφαρμογή beeasy calls
  • Call recording
  • Follow up calls για ενημέρωση στοιχείων στη βάση του πελατολογίου
  • Οργάνωση και έλεγχος ραντεβού πωλητών

Client: Εταιρεία Ιατρικών Ειδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση ενδιαφέροντος